ระบบบันทึกเวลางาน

[ ชื่อผู้ใช้ E-passport ไม่ต้องพิมพ์ @rmutsv.ac.th ]
สามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 20.30 น.

RUTS@All Rights Reserved.